สิ่งสำคัญมักถูกเห็นค่า เมื่อมันไม่อยู่แล้ว

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  • don't you know what you got till its gone. สิ่งสำคัญมักถูกเห็นค่า เมื่อมันไม่อยู่แล้ว
  • Source: https://youtu.be/v6fhXbvJUeQ
Loading...

ความคิดเห็น