ในโลกไม่มีผู้ชายกลัวเมีย มีแต่ผู้ชายรักเมีย

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
  • When you don’t think up, you have to revise that you give your presence important or your wife. It has no guy that afraid of their wife in the world, only guy that love their wife.
    ในโลกไม่มีผู้ชายกลัวเมีย มีแต่ผู้ชายรักเมีย ถ้าเราคิดไม่ออก ให้ทบทวนดูว่าเอาหน้าสำคัญหรือเมียเราสำคัญ
  • Source: https://youtu.be/muO2GAwE1j8
Loading...

ความคิดเห็น