สนทนาธรรมวันจันมร์ที่_2018-08-06

หุ้น
ฝัง
 • Loading...
 • เผยแพร่เมื่อ:  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 • ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่

  http://watnapp.com
  http://faq.watnapp.com
  http://media.watnapahpong.org
  http://www.buddhakos.org
  https://www.facebook.com/Buddhawajana.th
  https://www.facebook.com/Buddhawajana.Faq
  https://www.facebook.com/Buddhawajananews
 • Source: https://youtu.be/lhtlz7C2voU
Loading...

ความคิดเห็น