ขอทานยังมีเกียรติกว่า

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
  • ไม่มีเงินใช้หนี้ ก็ใช้เลือดจ่ายดอกแทนแล้วกัน No money pay for your debt so use your blood pay for the interest. ช่องทางการติดต่อ ...
  • Source: https://youtu.be/dbzbIso92IY
Loading...

ความคิดเห็น