ประวัติ พอร์ช ศรัณย์ ศิริลักษณ์/สายโลหิต/Mouth Moy

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
  • ประวัติ พอร์ช ศรัณย์ ศิริลักษณ์#MouthMoy ศรัณย์ ศิริลักษณ์เกิดที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชื่อเล่นว่า พอร์ช นั้น เพราะคุณพ่อและคุณแม่ของเขา ...
  • Source: https://youtu.be/FNYCx9mbSL8
Loading...

ความคิดเห็น