ไม่มีพ่อแม่คนไหน จะเอางานแต่งมาเป็นธุรกิจ

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
  • no such parents take their children wedding as a business. ไม่มีพ่อแม่คนไหน จะเอางานแต่งมาเป็นธุรกิจ.
  • Source: https://youtu.be/BmRfcDrwHfE
Loading...

ความคิดเห็น