พุทธวจนทีวี ช่อง 1

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Monday, September 16, 2019
  • BN No.4290 ท่านรับชมได้ทาง http://buddhawajana.tv ติดต่อประสานงานได้ทาง Line ID: choo0870941494มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคตช่องทางเวปไซต์ http://www.watnapp.com/ https://media.watnapahpong.org/ https://faq.watnapp.com/ http://etipitaka.com/ http://listentobuddha.com/ https://www.buddhakos.org/http://buddhawajana.tv/ช่องทางยูทูป#nirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos...#คอร์ส สัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsi...#Buddhakos Channel https://www.youtube.com/channel/UCTIx...#พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanatv
  • Source: https://youtu.be/9txdNeTN8vg
Loading...

Comment