พุทธวจนทีวี ช่อง 1

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Monday, June 11, 2018
 • BN No.4290 ท่านรับชมได้ทาง http://buddhawajana.tv ติดต่อประสานงานได้ทาง Line ID: choo0870941494

  มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต

  ช่องทางเวปไซต์
  http://www.watnapp.com/
  https://media.watnapahpong.org/
  https://faq.watnapp.com/
  http://etipitaka.com/
  http://listentobuddha.com/
  https://www.buddhakos.org/
  http://buddhawajana.tv/

  ช่องทางยูทูป
  #nirdukkha
  https://www.thvideos.net/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ

  #คอร์ส สัปปายะ
  https://www.thvideos.net/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw

  #Buddhakos Channel
  https://www.thvideos.net/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

  #พุทธวจนทีวี
  https://www.youtube.com/buddhawajanatv
 • Source: https://youtu.be/9txdNeTN8vg
Loading...

Comment

 • Piyapat Suwiratwitayakit

   (Jul 19, 2018)

  สาธุค่ะ🙏🙏🙏

 • พุทธวจนทีวี

   (Aug 26, 2018)

  BN No.4290 ท่านรับชมได้ทาง http://buddhawajana.tvติดตามรับชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้ารับชม ได้ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม AonzonTV ทาง จานดำ PSI ช่อง 119 infosat ช่อง 61 หรือ 84 GMMZ ช่อง 128 เวลา 5.00น - 6.00น ทุกวัน #พุทธวจนธรรมะยามเช้า

 • 康妹葉

   (Aug 12, 2018)

  อนุโมทนาสาธุค่ะ

 • สุรชัย ดีประเสริฐ

   (Jul 29, 2018)

  🙏💐

 • เพ็ญ เพ็ญ

   (Jul 8, 2018)

  สาธุสาธุ

 • Sherman&Napatsorn Houston

   (Aug 12, 2018)

  ขอกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีพระคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรมประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย สาธุ!

 • Sherman&Napatsorn Houston

   (Jul 27, 2018)

  ขอกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีพระคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรมประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย สาธุ!

 • somsak jeanthwd

   (Aug 11, 2018)

  เราแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปในสงสารมิใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้กระเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักไม่ได้กระทำเรีอนอีกต่อไปซี่โครงทั้งหมดของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็กำจัดแล้ว จิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานแล้ว เราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้งดังนี้ (จิตเป็นวิสังขารคือจิตปราศจากสิ่งปรุงแต่ง)นิพพานจึงเป็นอัตตาหรือกายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง พระพุทธเจ้าใช้คำว่า อมตะๆแปลว่าสถานที่ๆสัตว์ไม่เคยตาย คำว่าสัตว์ในที่นี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง และสถาน...

 • Thelast Man

   (Jul 10, 2018)

  สาธุครับ