คุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้น ไม่ยุติธรรมตรงไหน

หุ้น
ฝัง
  • Loading...
  • เผยแพร่เมื่อ:  วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561
  • คุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้น ไม่ยุติธรรมตรงไหน How do you do to others, other do you in the same. Why isn't fair?
  • Source: https://youtu.be/19a8CotPj4w
Loading...

ความคิดเห็น