แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

00:33:13 แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

DhammaTUBE
มุมมอง : 129 / 6 ปีที่ผ่านมา

00:03:39 แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

llnu100
มุมมอง : 114 / 9 ปีที่ผ่านมา

00:25:59 เรื่องฟ้า เรื่องฝน

เรื่องฟ้า เรื่องฝน

พระ คล้าย
มุมมอง : 21 / 3 หลายเดือนก่อน

00:22:06 คนลืมตัว ลืมตน

คนลืมตัว ลืมตน

พระ คล้าย
มุมมอง : 54 / 4 หลายเดือนก่อน

00:20:23 วันธรรมสวนะ และวันแม่

วันธรรมสวนะ และวันแม่

พระ คล้าย
มุมมอง : 31 / 1 หลายเดือนก่อน

00:14:12 IQ OPTION แนวเนี๊ยบๆ EP1 เทคนิคสวนเทรนด์
00:18:38 พลิกแผ่นดินหาสินทรัพย์

พลิกแผ่นดินหาสินทรัพย์

พระ คล้าย
มุมมอง : 36 / 5 หลายเดือนก่อน

00:21:36 ยอดตะครอง กันฟ้าผ่า

ยอดตะครอง กันฟ้าผ่า

พระ คล้าย
มุมมอง : 17 / 4 หลายเดือนก่อน

00:26:39 #ฤกษ์ดีทุกวันเวลา

#ฤกษ์ดีทุกวันเวลา

พระ คล้าย
มุมมอง : 8 / 17 วันที่ผ่านมา

00:21:34 โลกอันจิตย่อมนำไป

โลกอันจิตย่อมนำไป

พระ คล้าย
มุมมอง : 38 / 10 หลายเดือนก่อน

00:26:39 #ฤกษ์ดีทุกวันเวลา

#ฤกษ์ดีทุกวันเวลา

พระ คล้าย
มุมมอง : 8 / 17 วันที่ผ่านมา

00:21:34 โลกอันจิตย่อมนำไป

โลกอันจิตย่อมนำไป

พระ คล้าย
มุมมอง : 38 / 10 หลายเดือนก่อน

00:18:51 ความคิดเห็นหลากหลายเรื่อง

ความคิดเห็นหลากหลายเรื่อง

พระ คล้าย
มุมมอง : 29 / 10 หลายเดือนก่อน

00:27:27 ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
00:19:24 จะทำบุญหนุนใคร ให้พิเคราะห์
00:25:20 ตามองดาวเท้าป่ายปีน

ตามองดาวเท้าป่ายปีน

พระ คล้าย
มุมมอง : 45 / 10 หลายเดือนก่อน

00:15:50 ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

พระ คล้าย
มุมมอง : 9 / 10 หลายเดือนก่อน

00:19:41 เปรตก็ต้องอยู่ในนรก

เปรตก็ต้องอยู่ในนรก

พระ คล้าย
มุมมอง : 18 / 7 หลายเดือนก่อน

00:04:33 3 นิสัยที่ต้องขจัด ถ้าอยากรวย I JOY  SECRET
00:24:37 คำกลอนตอน ๓

คำกลอนตอน ๓

พระ คล้าย
มุมมอง : 12 / 10 หลายเดือนก่อน

00:19:47 ความโลภเกิดจากความไม่อดทน

ความโลภเกิดจากความไม่อดทน

พระ คล้าย
มุมมอง : 14 / 6 หลายเดือนก่อน

00:25:43 ความสำคัญของกรรมกถา

ความสำคัญของกรรมกถา

พระ คล้าย
มุมมอง : 17 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:22:58 การอยู่คู่กัน

การอยู่คู่กัน

พระ คล้าย
มุมมอง : 20 / 8 หลายเดือนก่อน

00:40:52 อัมพัฏฐ มหาศีล

อัมพัฏฐ มหาศีล

พระ คล้าย
มุมมอง : 16 / 11 หลายเดือนก่อน

00:23:58 #อันความเกิด และความตาย#

#อันความเกิด และความตาย#

พระ คล้าย
มุมมอง : 41 / 4 หลายเดือนก่อน

00:31:50 ทุกคนต่างมีหน้าที

ทุกคนต่างมีหน้าที

พระ คล้าย
มุมมอง : 7 / 8 หลายเดือนก่อน

00:23:06 เงินทำให้ หูหนวกหูดี

เงินทำให้ หูหนวกหูดี

พระ คล้าย
มุมมอง : 13 / 5 หลายเดือนก่อน

00:20:18 พ่อแม่ลูกผูกปัญหาน่าจะเคลียร์
00:16:43 บอดคลำช้าง

บอดคลำช้าง

พระ คล้าย
มุมมอง : 19 / 7 หลายเดือนก่อน