แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

00:33:13 แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

DhammaTUBE
มุมมอง : 128 / 5 ปีที่ผ่านมา

00:03:39 แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

llnu100
มุมมอง : 114 / 9 ปีที่ผ่านมา

00:15:50 ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

พระ คล้าย
มุมมอง : 8 / 7 หลายเดือนก่อน

00:15:50 ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

ภาษาฅนสับสนฅนละเรื่อง

พระ คล้าย
มุมมอง : 8 / 7 หลายเดือนก่อน

00:17:30 ชีวิตบ้านนา ตอน ๑ ฝนแรกต้นฤดู

ชีวิตบ้านนา ตอน ๑ ฝนแรกต้นฤดู

thamnu onprasert
มุมมอง : 20,277 / 7 หลายเดือนก่อน

00:02:14 อย่าไปบอกใครนะ (Daily Life)

อย่าไปบอกใครนะ (Daily Life)

NoctisAK47
มุมมอง : 15,757 / 10 หลายเดือนก่อน

00:26:14 วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

พระ คล้าย
มุมมอง : 8 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:33:38 ปฏิบัติแบบ....อย่าคิดมาก

ปฏิบัติแบบ....อย่าคิดมาก

พระ คล้าย
มุมมอง : 40 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:17:45 #แนวดีชนิดเลว#

#แนวดีชนิดเลว#

พระ คล้าย
มุมมอง : 15 / 4 หลายเดือนก่อน

00:22:18 บวชพระ ละคะนอง

บวชพระ ละคะนอง

พระ คล้าย
มุมมอง : 17 / 5 หลายเดือนก่อน

00:23:10 ผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ผู้ตั้งอยู่ในธรรม

พระ คล้าย
มุมมอง : 32 / 8 หลายเดือนก่อน

00:16:43 บอดคลำช้าง

บอดคลำช้าง

พระ คล้าย
มุมมอง : 17 / 5 หลายเดือนก่อน

00:20:35 โลกตอแหล

โลกตอแหล

พระ คล้าย
มุมมอง : 19 / 5 หลายเดือนก่อน

00:25:14 คนมีดีกับชั่ว

คนมีดีกับชั่ว

พระ คล้าย
มุมมอง : 17 / 9 หลายเดือนก่อน

00:27:48 เมื่อถึงวันพระ

เมื่อถึงวันพระ

พระ คล้าย
มุมมอง : 25 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:26:00 มุมมองลอบไซของฅน

มุมมองลอบไซของฅน

พระ คล้าย
มุมมอง : 20 / 8 หลายเดือนก่อน

00:24:49 ธุดงค์ ๑๓ ข้อ

ธุดงค์ ๑๓ ข้อ

พระ คล้าย
มุมมอง : 10 / 1 หลายเดือนก่อน

00:24:49 ธุดงค์ ๑๓ ข้อ

ธุดงค์ ๑๓ ข้อ

พระ คล้าย
มุมมอง : 10 / 1 หลายเดือนก่อน

00:29:39 การให้ธรรมเป็นทาน ฯ

การให้ธรรมเป็นทาน ฯ

พระ คล้าย
มุมมอง : 33 / 8 หลายเดือนก่อน

00:30:53 คนนั้นมี ดีกับชั่ว

คนนั้นมี ดีกับชั่ว

พระ คล้าย
มุมมอง : 34 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:21:42 #การบวช#

#การบวช#

พระ คล้าย
มุมมอง : 14 / 4 หลายเดือนก่อน

00:21:49 ความเกียจคร้าน

ความเกียจคร้าน

พระ คล้าย
มุมมอง : 19 / 8 หลายเดือนก่อน

00:24:29 ไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กิน#
00:23:08 ความมืดมีอยู่คู่สว่าง

ความมืดมีอยู่คู่สว่าง

พระ คล้าย
มุมมอง : 30 / 8 หลายเดือนก่อน

00:25:51 การพิจารณากาย๑

การพิจารณากาย๑

พระ คล้าย
มุมมอง : 14 / 9 หลายเดือนก่อน

00:27:20 ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกคนได้แล้ว
00:27:37 คำรามเป็นระยะ ๆ

คำรามเป็นระยะ ๆ

พระ คล้าย
มุมมอง : 131 / 2 ปีที่ผ่านมา

00:20:35 สังขาราคราป่วยไข้ ใช้หยูกยา
00:19:54 รองเท้าคับมักพองมีหนองไหล

รองเท้าคับมักพองมีหนองไหล

พระ คล้าย
มุมมอง : 22 / 8 หลายเดือนก่อน

00:20:00 #จิต ธาตุรูปนาม

#จิต ธาตุรูปนาม

พระ คล้าย
มุมมอง : 10 / 1 หลายเดือนก่อน

00:21:02 ผู้ส่อก่อการร้าย

ผู้ส่อก่อการร้าย

พระ คล้าย
มุมมอง : 14 / 5 หลายเดือนก่อน

00:22:32 ประตูนรกหมกปิดไว้ฯ

ประตูนรกหมกปิดไว้ฯ

พระ คล้าย
มุมมอง : 23 / 8 หลายเดือนก่อน

00:23:59 # ผ้าขี้ริ้วกถา #

# ผ้าขี้ริ้วกถา #

พระ คล้าย
มุมมอง : 23 / 8 หลายเดือนก่อน

00:17:04 นางอัปสร รอนายนันทิยะ

นางอัปสร รอนายนันทิยะ

พระ คล้าย
มุมมอง : 18 / 8 หลายเดือนก่อน

00:27:21 โรคระบาด และยาสั่ง

โรคระบาด และยาสั่ง

พระ คล้าย
มุมมอง : 23 / 7 หลายเดือนก่อน